POVRATAK SNAGE NAKON THETA SEMINARA!

Za Thetu sam se odlučila kad sam shvatila da više ne nalazim smisao života zbog mnoštva strahova i ograničenja koja nisam mogla prevladati. Nekoliko godina prije vidjela sam značajne pozitivne promjene na svojoj sestri, koje su bile rezultat Theta terapije, pa sam i sama odlučila krenuti tim putem u bolji život. Olakšanje se događa korak po korak, a svakodnevni rad na sebi sve me više ispunjava i mijenja nabolje. Osjećam snagu svog uma u suradnji sa Stvoriteljem i veliku zahvalnost.

Martina, Kutina