Irena Žemljić

Rođena sam 1973. u Zagrebu i obrazovala sam se u medicinskoj struci na Zdravstvenom veleučilištu. Nekako me oduvijek privlačila želja za pomaganjem drugima i to mi je bila misao vodilja kroz život.

Moj osobni život mi se slagao kao i većini mojih prijatelja. Udaja, dvoje djece i život u kući s dvorištem. Najednom BAM, rastava braka i ostajem sama s dvoje djece s osjećajem krivnje i manje vrijednosti.

Tada počinje moj put u duhovnost i otvara mi se potpuno novi svijet. Nakon 10 godina istraživanja i rada na sebi te spoznaje da imam dijete s Aspergerovim sindromom, dolazim do Theta Centra, do Nade i Siniše. Kroz učenje u Theta Centru otvaraju mi se novi “prozori i vrata” u životu, ruše mi se stari “zidovi” te dolazim do sasvim novog puta u svojem životu. Pomaganjem odraslima i djeci te iskreni osjećaj suosjećanja i ljubavi čini me svjedokom mijenjanja vlastite stvarnosti u kojoj sam ja glavni kreator. Jer to je ono što Thetahealing radi: mijenjanjem vlastitih vjerovanja mijenjate svoj život i otvarate vrata osjećajima radosti, ljubavi i cjelovitosti.

To je ono što želim sada priuštiti i drugima, da znate da niste sami i da se pomoć može dobiti. Dapače da možete i naučiti kako sami sebi pomoći i razviti se kroz individualni i timski rad!

Sada su mi “sjela” moja dotadašnja iskustva rada na sebi kroz koja sam prošla. Ples 5 ritmova mi je napokon jasan na puno dubljoj razini, radionice konstalacije na koje sam išla su mi dobile dodatnu dimenziju, a volontiranje s autističnom djecom mi je omogućilo da se pripremim za spoznaju o poniznosti, prihvaćanju, strpljenju i radosti, koje sam kroz ThetaHealing razvila na višu razinu.

Moja poruka vama je da date priliku sebi, kao što sam si ju i ja dala.

Hvala vam,
Irena